Công ty Luật DAZPRO thành lập từ năm 2005, cung cấp dịch vụ pháp lý về cho khách hàng doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như bất động sản, bán lẻ, giáo dục, nhân lực, năng lượng. 

Việt Nam đang và tiếp tục thực hiện các chính sách cải cách phát triển kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh theo tiêu chuẩn thị trường toàn cầu. Với sự am tường hệ thống pháp luật kinh doanh đầu tư tại Việt Nam và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, DAZPRO trong vai trò là đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý, giúp khách hàng tuân thủ pháp luật và đóng góp vào sự thịnh vượng bền vững của khách hàng. 

Sự nỗ lực không ngừng vì chất lượng dịch vụ đã giúp DAZPRO khẳng định được vị thế là hãng luật được khách hàng tin cậy và lựa chọn trong nhiều năm qua.