Công ty Luật DAZPRO thành lập từ năm 2005, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất và dịch vụ trong các ngành kinh doanh.

Bằng sự am tường hệ thống pháp luật kinh doanh đầu tư, bề dày kinh nghiệm và năng lực dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ pháp lý của chúng tôi giúp khách hàng tuân thủ pháp luật, dự phóng rủi ro, qua đó góp phần gia tăng hiệu quả và cơ hội kinh doanh của khách hàng.

Sự nỗ lực không ngừng vì chất lượng dịch vụ, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và lợi ích khách hàng đã giúp chúng tôi khẳng định được vị thế là hãng luật được khách hàng tin cậy và lựa chọn trong nhiều năm qua.