Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; Chỗ ở tạm thời

Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống;

Chỗ ở tạm thời.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu bao gồm các dịch vụ do các cá nhân hoặc các cơ sở thực

hiện nhằm mục đích cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng và các dịch vụ

cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm

thời.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi

giới du lịch;

- Chỗ ở cho động vật.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Dịch vụ cho thuê bất động sản như nhà ở, căn hộ, v.v. để sử dụng thường

xuyên (Nhóm 36);

- Thu xếp các chuyến du lịch do các hãng du lịch thực hiện (Nhóm 39);

- Dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống (Nhóm 40);

- Dịch vụ vũ trường (Nhóm 41);

- Trường nội trú (Nhóm 41);

- Nhà nghỉ và nhà điều dưỡng (Nhóm 44).