Nhóm 44. Dịch vụ y tế; Chăm sóc sắc đẹp; Nông nghiệp

Nhóm 44. Dịch vụ y tế;

Dịch vụ thú y;

Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật;

Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu bao gồm: chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc

đẹp cho người và động vật do các cá nhân hoặc cơ sở thực hiện; bao gồm cả các dịch

vụ liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X

quang và thử máu);

- Dịch vụ thụ tinh nhân tạo;

- Tư vấn về sử dụng thuốc;

- Gây giống động vật;

- Dịch vụ liên quan đến trồng cây như làm vườn;

- Dịch vụ liên quan đến nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo dáng cây cảnh, thiết

kế vườn.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Diệt trừ động vật có hại (không dùng cho nông nghiệp, làm vườn và lâm

nghiệp) (Nhóm 37);

- Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các hệ thống tưới (Nhóm 37);

- Vận chuyển cứu thương (Nhóm 39);

- Dịch vụ giết mổ động vật và nhồi xác động vật (Nhóm 40);

- Chặt hạ gỗ và xử lý gỗ (Nhóm 40);

- Dịch vụ huấn luyện động vật (Nhóm 41);

- Câu lạc bộ sức khoẻ để tập luyện thể dục (Nhóm 41);

- Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học (Nhóm 42);

- Chỗ ở cho động vật (Nhóm 43);

- Nhà dưỡng lão (Nhóm 43).