Nhóm 02. Thuốc màu, sơn, vecni;

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni;

Chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ;

Thuốc nhuộm;

Thuốc cắn màu;

Nhựa tự nhiên dạng thô;

Kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề

in và nghệ sĩ.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các loại thuốc màu, thuốc nhuộm và chế phẩm chống

ăn mòn.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Thuốc màu, vecni và sơn dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật;

- Thuốc nhuộm quần áo;

- Phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Nhựa nhân tạo dạng thô (Nhóm 1)

- Chất hồ lơ dùng để giặt (Nhóm 3);

- Thuốc nhuộm dùng cho mỹ phẩm (Nhóm 3);

- Hộp màu (đồ dùng trong trường học) (Nhóm 16);

- Sơn màu và vecni cách điện (Nhóm 17);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM