Nhóm 03. Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt;

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt;

Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn;

Xà phòng;

Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc;

Thuốc đánh răng.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Chất khử mùi dùng cho cá nhân

- Chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Hoá chất dùng để làm sạch ống khói (Nhóm 1);

- Chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (Nhóm 1);

- Chất khử mùi không dùng cho cá nhân (Nhóm 5).

- Ðá mài, đĩa mài (công cụ cầm tay) (Nhóm 8);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM