Nhóm 04. Dầu và mỡ công nghiệp;

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp;

Chất bôi trơn;

Chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi;

Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng;

Nến, bấc dùng để thắp sáng.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm dầu và mỡ công nghiệp, nhiên liệu và vật liệu cháy

sáng.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số loại dầu và mỡ công nghiệp đặc biệt (tra cứu Danh mục hàng hoá theo

vần chữ cái).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM