Nhóm 05. Các chế phẩm dược, thú y

Nhóm 5. Các chế phẩm dược, thú y;

Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế

Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh;

Cao dán, vật liệu dùng để băng bó;

Vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa;

Chất tẩy uế;

Chất diệt động vật có hại;

Chất diệt nấm, diệt cỏ.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dược phẩm và các chế phẩm khác dùng trong

ngành y.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm;

- Chất khử mùi không dùng cho cá nhân;

- Thuốc hút không có chất thuốc lá dùng cho ngành y.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm (Nhóm 3);

- Chất khử mùi dùng cho cá nhân (Nhóm 3);

- Băng chỉnh hình (Nhóm 10).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM