Nhóm 07. Máy và máy công cụ

Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;

Ðộng cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông

trên bộ);

Các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao

thông trên bộ);

Nông cụ (không thao tác thủ công);

Máy ấp trứng.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các loại máy móc, máy công cụ, động cơ và đầu máy.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các cụm chi tiết của động cơ các loại;

- Máy và thiết bị làm sạch bằng điện

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số loại máy móc và máy công cụ đặc biệt (tra cứu Danh mục sản phẩm

theo vần chữ cái);

- Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (Nhóm 8);

- Các động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ (Nhóm 12).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM