Nhóm 08. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công

Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công

Dao, kéo, thìa và dĩa;

Vũ khí lạnh;

Dao cạo.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công được

dùng như công cụ lao động trong các nghề tương ứng.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dao, kéo, thìa, dĩa bằng kim loại quý;

- Dao cạo, tông đơ điện (dụng cụ cầm tay).

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số dụng cụ đặc biệt (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần chữ cái);

- Máy công cụ và dụng cụ vận hành bằng động cơ (Nhóm 7);

- Dụng cụ phẫu thuật (Nhóm 10);

- Dao rọc giấy (Nhóm 16);

- Vũ khí đấu kiếm dùng trong thể thao (Nhóm 28).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM