Nhóm 09. Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang

Nhóm 9. Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và

dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển

năng lượng điện;

Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh;

Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi;

Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào

đó xu hay thẻ;

Máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán;

Thiết bị dập lửa.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm;

- Thiết bị và dụng cụ điều khiển tàu thuỷ như: thiết bị và dụng cụ đo lường và

truyền lệnh;

- Các thiết bị và dụng cụ điện sau đây;

a) Một số công cụ và thiết bị nhiệt điện như mỏ hàn điện, bàn là điện,

nếu không phải là đồ điện sẽ được xếp ở nhóm 8;

b) Máy móc và thiết bị nếu không phải là đồ điện sẽ được xếp ở nhiều

nhóm khác nhau như: trang phục sưởi ấm bằng điện, thiết bị châm thuốc trong

xe hơi;

- Thước đo góc;

- Thiết bị văn phòng dùng với phiếu đục lỗ;

- Thiết bị giải trí chỉ dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài.

- Tất cả các chương trình và phần mềm máy tính không kể phương tiện ghi

hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính hoặc được tải

từ mạng máy tính từ xa.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các loại thiết bị và đồ điện sau đây:

a) Dụng cụ điện cơ dùng cho nhà bếp (nghiền, trộn thực phẩm, ép hoa quả, cối

xay cà phê điện v.v. . .) và một số thiết bị và dụng cụ khác được dẫn động bằng động

cơ điện tất cả được xếp trong nhóm 7;

b) Dao cạo và tông đơ điện (dụng cụ cầm tay) (Nhóm 8);

c) Bàn chải đánh răng và lược chạy điện (Nhóm 21);

d) Thiết bị điện để sưởi ấm hoặc đun chất lỏng, để nấu nướng thông gió, v.v.

(Nhóm 11);

- Ðồng hồ và các dụng cụ đo thời gian (Nhóm 14);

- Ðồng hồ điều khiển (Nhóm 14).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM