Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt

Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt

và răng giả;

Dụng cụ chỉnh hình;

Vật liệu khâu vết thương.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các thiết bị, dụng cụ và đồ y tế.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Ðồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng cho y tế;

- Các loại dụng cụ vệ sinh bằng cao su (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần

chữ cái);

- Băng chỉnh hình.


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM