Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy

Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Máy điều hoà không khí;

- Đồ sưởi ấm giường, bình nước nóng, lồng sưởi bằng điện hoặc không bằng

điện;

- Ðệm và chăn được làm nóng bằng điện, không dùng cho mục đích y tế;

- Ấm điện;

- Dụng cụ nấu nướng dùng điện.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Thiết bị sinh hơi nước (là bộ phận của các máy) (Nhóm 7);

- Trang phục sưởi ấm bằng điện (Nhóm 9).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM