Nhóm 14. Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại

Nhóm 14. Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại

này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác;

Ðồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý;

Ðồng hồ và dụng cụ đo thời gian.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các kim loại quý, các hàng hoá được sản xuất từ kim

loại quý không thuộc các nhóm khác và nói chung là đồ kim hoàn, đồ trang sức và

đồng hồ.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Ðồ giả kim hoàn hoặc kim hoàn làm bằng kim loại hoặc đá quý;

- Khuy, măng sét, kẹp cài ca vát;

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Hàng hoá bằng kim loại quý được phân loại theo chức năng hoặc công dụng

của chúng, ví dụ: kim loại dạng lá hoặc dạng bột dùng cho các hoạ sĩ, người làm nghề

trang trí, nghề in và nghệ sĩ (Nhóm 2), amangam có chứa vàng dùng cho nha sỹ

(Nhóm 5), dao, kéo, thìa, dĩa (Nhóm 8), tiếp điểm điện (Nhóm 9), ngòi bút bằng vàng

(Nhóm 16), ấm trà (nhóm 21), đồ vàng và bạc dùng để thêu ren (nhóm 26), hộp xì gà

(nhóm 34).

- Ðồ mỹ thuật không làm bằng kim loại quý (được xếp theo vật liệu tạo thành).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM