Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc

Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Piano cơ khí và phụ tùng của chúng;

- Hộp có nhạc;

- Các nhạc cụ điện và điện tử.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Thiết bị ghi âm, truyền âm, tăng âm và tái tạo âm thanh (Nhóm 9).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM