Nhóm 20. Ðồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,v.v...), gương, khung ảnh

Nhóm 20. Ðồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,v.v...), gương, khung ảnh;

Sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng,

xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu

này, hoặc làm bằng chất dẻo.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm đồ đạc và các bộ phận của chúng và sản phẩm làm

bằng chất dẻo không xếp vào các nhóm khác.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Ðồ đạc bằng kim loại và đồ đạc để cắm trại;

- Bộ đồ giường (thí dụ: đệm, đệm lò xo, gối, v.v. );

- Kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm;

- Biển đăng ký phi kim loại;

- Hộp thư không làm bằng kim loại hoặc bằng vật liệu xây.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số gương đặc biệt được xếp theo chức năng hoặc công dụng (tra cứu

Danh mục hàng hoá theo vần chữ cái);

- Ðồ đạc chuyên dùng trong phòng thí nghiệm (Nhóm 9);

- Ðồ đạc chuyên dùng cho y tế (Nhóm 10);

- Bộ đồ gường bằng vải (Nhóm 24);

- Chăn lông chần (Nhóm 24).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM