Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc

Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc

Lược và bọt biển;

Bàn chải (không kể bút lông);

Vật liệu dùng làm bàn chải;

Ðồ lau dọn;

Sợi thép rối;

Thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng);

Ðồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm dụng cụ và máy, thiết bị loại nhỏ thao tác bằng tay

dùng cho gia đình và bếp núc cũng như dụng cụ vệ sinh, đồ thuỷ tinh và đồ sứ.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp núc như nồi, xoong, chảo, xô,

chậu bằng tôn, nhôm, chất dẻo hoặc bằng các vật liệu khác, máy và thiết bị vận hành

bằng tay loại nhỏ dùng để băm, thái, ép, v.v.;

- Lược điện;

- Bàn chải đánh răng điện;

- Giá (đế, khay) để bình, đĩa.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số sản phẩm bằng thuỷ tinh, sứ, sành (tra cứu Danh mục hàng hoá theo

vần chữ cái);

- Các chế phẩm để làm sạch, xà phòng, v.v. (Nhóm 3);

- Các loại máy băm, thái, ép chạy điện loại nhỏ (Nhóm 7);

- Dao cạo và máy cạo râu, tông đơ (dụng cụ cầm tay), dụng cụ bằng kim loại

để sửa móng tay và cắt chai chân (Nhóm 8);

- Dụng cụ nấu nướng chạy điện (Nhóm 11);

- Gương soi để trang điểm (Nhóm 20).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM