Nhóm 27. Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ làm bằng hàng dệt)

Nhóm 27. Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã

xây xong nhằm bày biện, trang trí.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Sàn nhà làm bằng gỗ (Nhóm 19).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM