Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi

Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi;

Dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác;

Ðồ trang hoàng cây noel.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dụng cụ đi câu;

- Thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Nến dành cho cây noel (Nhóm 4);

- Thiết bị dành cho thợ lặn (Nhóm 9);

- Thiết bị trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài (Nhóm 9).

- Bóng điện để trang trí cây noel (Nhóm 11);

- Lưới đánh cá (Nhóm 22);

- Quần áo thể dục, thể thao (Nhóm 25);

- Bánh mứt kẹo dành cho cây noel (Nhóm 30);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM