TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY KD DV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY


Trước thời điểm 01/7/2014, hoạt động phòng cháy chữa cháy được thực hiện bởi cơ quan phòng cháy chữa cháy công thuộc nhà nước. Tuy nhiên, do tính bức thiết của nhu cầu xã hội đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2014 cho phép tư nhân tham gia vào hoạt động nay nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể sau đây:

1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

b) Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

c) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

2. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh;

b) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”


DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT 

- Tư vấn pháp lý các điều kiện tham gia kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy;

- Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty hoạt động phòng cháy chữa cháy;

- Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép điều kiện hoạt động phòng cháy chữa cháy. 

Xin mời liên hệ theo số Hotline dưới đây để được phục vụ.