DỊCH VỤ LUẬT GIÁO DỤC


Tư vấn pháp lý đầu tư, mua lại, sáp nhập (M & A) về lĩnh vực giáo dục

Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư về giáo dục

Thành lập Trường Đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ, đề án và quy trình chuyển đổi trường đại học dân lập sang đại học tư thục

Xin cấp phép đầu tư hoạt động giáo dục, dạy nghề

Tư vấn và Giải quyết xung đột pháp lý trong hoạt động giáo dục

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về giáo dục


 Lĩnh vực khác