DỊCH VỤ LUẬT NGÂN HÀNG


Tư vấn luật liên quan hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tài chính

Xin cấp phép thành lập, mở chi nhánh, văn phòng của ngân hàng, tổ chức tài chính

Tư vấn đầu tư mua cổ phần, vốn góp trong ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính tại VN

Tư vấn sáp nhập (M & A), hợp nhất ngân hàng, tổ chức tài chính

Tư vấn và soạn thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng và tổ chức tài chính

Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng tín dụng

Tư vấn và giải quyết xung đột pháp lý lĩnh vực ngân hàng, tài chính