DỊCH VỤ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn thủ tục và các điều kiện pháp lý về bảo hộ Sở hữu trí tuệ

Tra cứu, tư vấn và đánh giá khả năng được bảo hộ

Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu (thương hiệu), kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký Bản quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quốc tế cho Nhãn hiệu tại các nước khách hàng mở rộng thị trường

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (thương hiệu)

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và đăng ký hợp đồng cấp phép quyền sử dụng nhãn hiệu (thương hiệu) phục vụ cho hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise)

Tư vấn và Giải quyết xung đột pháp lý liên quan Luật Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về Luật Sở hữu trí tuệ


DỊCH VỤ LUẬT KHÁC