DỊCH VỤ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Cung cấp ý kiến pháp lý về Sở hữu trí tuệ

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng
- Cho ý kiến pháp lý về văn bản, hồ sơ của khách hàng
- Lập báo cáo nghiên cứu pháp lý theo yêu cầu của khách hàng
- Cung cấp văn bản pháp luật Sở hữu trí tuệ

Soạn thảo văn bản pháp lý về Sở hữu trí tuệ

- Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
- Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
- Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao quyền (license) nhãn hiệu

Thực hiện thủ tục pháp lý Sở hữu trí tuệ

- Tra cứu, đánh giá khả năng nhãn hiệu
- Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế
- Đăng ký bản quyền tác giả
- Đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu

Giải quyết tranh chấp pháp lý về Sở hữu trí tuệ

- Giải quyết tranh chấp vi phạm nhãn hiệu
- Tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài về tranh chấp nhãn hiệu