DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀM NHỮNG GÌ ?

Dịch vụ chuyên nghiệp về tư vấn bảo hộ nhãn hiệu gồm những gì?

Có khá nhiều thông tin xung quanh câu hỏi này, tuy nhiên, Quý khách cần biết các bước cơ bản sau dây:

Bước 1: Tư vấn về thiết kế, lựa chọn thương hiệu (bao gồm cả việc đặt tên thương hiệu);

Bước 2: Tư vấn lĩnh vực kinh doanh, dòng sản phẩm gắn với nhãn hiệu, bao gồm việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ cần bảo hộ cho nhãn hiệu;

Bước 3: Tra cứu và tư vấn phương án điều chỉnh nếu có;

Bước 4: Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Bước 5: Nộp hồ sơ, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ đăng ký;

Bước 6: Nhận kết quả và tư vấn sau dịch vụ.


* Mời liên hệ Luật sư Nhãn hiệu: 091 237 4444  l  luatsunhanhieu@gmail.com