MỤC ĐÍCH CỦA TRA CỨU NHÃN HIỆU ?

Mục đích của tra cứu nhãn hiệu là gì ?

Kết quả tra cứu nhãn hiệu tuy không mang tính chính xác tuyệt đối nhưng có giá trị loại trừ rất hiệu quả đối với những nhãn hiệu có khả năng cao bị từ chối bảo hộ khi nộp hồ sơ đăng ký. Kết quả này cũng giúp chủ nhãn hiệu có thể có phương án sửa đổi, điều chỉnh nhãn hiệu sao cho đảm bảo khả năng được chấp thuận bảo hộ trước khi nộp hồ sơ đăng ký chính thức.

* Mời liên hệ Luật sư Nhãn hiệu: 091 237 4444  l  luatsunhanhieu@gmail.com