TRA CỨU NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?

Tra cứu nhãn hiệu là gì ?

Tra cứu nhãn hiệu hay còn gọi là tra cứu thương hiệu là việc sử dụng cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu đã có trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mới để tra cứu kiểm tra và đánh giá sơ bộ về sự trùng lặp hay tương tự (giống hoặc gần giống) của một nhãn hiệu với nhãn hiệu khác. 

* Mời liên hệ Luật sư Nhãn hiệu: 091 237 4444  l  luatsunhanhieu@gmail.com