TRA CỨU NHÃN HIỆU Ở ĐÂU ?

Tra cứu nhãn hiệu ở đâu ?

Quý khách có thể sử dụng công cụ trực tuyến www.iplib.noip.gov.vn để tự mình tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo rằng, cơ sở dữ liệu trên có thể chưa cập nhật kịp thời một số lượng lớn nhãn hiệu đã đăng ký, nên khả năng chính xác không cáo. Hơn nữa, để tra cứu chính xác, cần một số kỹ năng tra cứu và sự hiểu biết về luật bảo hộ nhãn hiệu. 

* Mời liên hệ Luật sư Nhãn hiệu: 091 237 4444  l  luatsunhanhieu@gmail.com