LUẬT SƯ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG


Bất kỳ giao dịch kinh doanh hay dân sự nào cũng đều được thể hiện bằng hình thức văn bản pháp lý đó là Hợp đồng. Hợp đồng là văn bản ghi nhận sự đồng thuận về một nội dung nào đó của các bên tham gia, xác nhận quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên trong hợp đồng. Để một hợp đồng có hiệu lực pháp lý và được pháp luật bảo vệ, hợp đồng cần phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện nhất định do luật đã quy định và thường liên quan tới nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Luật sư về Hợp đồng của chúng tôi với sự hiểu biết các lĩnh vực xã hội, am tường sâu sắc pháp luật cũng như bề dày kinh nghiệm thực tế về hợp đồng sẽ hỗ trợ hiệu quả Quý khách trong mọi giao dịch.