DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Dịch vụ pháp lý thường xuyên là gì ?

Là một phương thức cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư để giải quyết những vấn đề pháp lý thường xuyên phát sinh, mang tính liên tục, diễn ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm của Khách hàng. Thông qua một hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên đã ký, Khách hàng có thể liên hệ với Luật sư bất kỳ khi nào để đưa ra các yêu cầu tư vấn hoặc những công việc cần Luật sư hỗ trợ tức thì. Đặc tính nổi bật của phương thức dịch vụ này là đáp ứng nhanh nhu cầu giải quyết các việc pháp lý thông thường của khách hàng, giúp khách hàng có được sự chủ động phối hợp với Luật sư để xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày của mình.

Dịch vụ pháp lý thường xuyên mang lại lợi ích gì ?

So sánh việc sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của một công ty luật chuyên nghiệp với việc tuyển và sử dụng một nhân viên pháp chế hoặc một phòng pháp chế nằm trong công ty như sau:


 Tiêu chí so sánhThuê Nhân viên pháp chế / phòng pháp chế Thuê Công ty luật chuyên nghiệp
Chuyên mônNhân viên pháp chế hoặc bộ phận pháp chế kiêm nhiệm nhiều lĩnh vưc bao gồm cả pháp lý - hành chính văn phòng, mang tính tổng hợp, chuyên môn không sâu và hạn chế tính thực tế.Được tổ chức theo nhiều mảng dịch vụ chuyên biệt và được thực hiện bởi các Luật sư hành nghề theo từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt. Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ một cách chuyên sâu, sát thực tế.
Chi phíCông ty phải trả lương cố định và các chi phí phúc lợi liên quan tới người lao động, bố trí chỗ ngồi làm việc, thiết bị văn phòng, ...Không phải trả lương và các chi phí cho người lao động, không mất diện tích văn phòng, không phải trang bị thiết bị làm việc, chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí thấp hơn nhiều chi phí cho một nhân viên hay bộ phận pháp chế thuộc công ty

Nội dung và phạm vi của dịch vụ tư vấn luật thường xuyên là gì ?

Dịch vụ tư vấn vấn pháp  lý thường xuyên thường được xác định ở các công việc như sau:

- Giải đáp trực tiếp, trực tuyến và tức thì các câu hỏi, tình huống pháp lý của Khách hàng qua điện thoại hoặc email;

- Cung cấp văn bản, tài liệu, ấn phẩm, thông tin pháp lý cũ và mới theo yêu cầu của khách hàng;

- Kiểm tra, rà soát các văn bản pháp lý thông thường có nội dung ngắn gọn mà khách hàng đã soạn thảo;

- Soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường, có nội dung ngắn gọn;

- Tham gia cùng khách hàng các buổi họp và cho ý kiến các vấn đề pháp lý theo yêu cầu;

- Công việc khác do hai bên thống nhất bằng phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên.

Những công việc nào không thuộc phạm vi dịch vụ tư vấn luật thường xuyên ?

Bao gồm các công việc sau đây:

- Vụ việc có tranh chấp giữa khách hàng với bên khác;

- Việc xin cấp phép theo thủ tục hành chính;

- Việc yêu cầu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. Ví dụ: Việc thu hồi nợ, ...;

- Việc tư vấn và soạn thảo văn bản pháp lý mà theo thỏa thuận không thuộc dịch vụ tư vấn thương xuyên;

- Việc tư vấn thường xuyên mà theo thỏa thuận có tổng thời gian phát sinh quá hạn mức thời gian trong một ngày, một tuần hoặc một tháng;

- Công việc khác do hai bên thống nhất bằng phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên.

Chi phí phải trả cho dịch vụ tư vấn luật thường xuyên được tính thế nào ?

Tùy từng quy mô, phạm vi hoạt động và khối lượng công việc pháp lý dự kiến phát sinh mà Công ty Luật và Khách hàng sẽ có thỏa thuận cụ thể về mức phí cố định hàng tháng cho phù hợp. Hai bên cũng có thể dự liệu mức công việc tối thiểu và mức tối đa để từ đó định ra cách tính phí hợp lý.