DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN CÓ LỢI ÍCH GÌ ?

Dịch vụ pháp lý thường xuyên mang lại lợi ích gì ?

So sánh việc sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của một công ty luật chuyên nghiệp với việc tuyển và sử dụng một nhân viên pháp chế hoặc một phòng pháp chế nằm trong công ty như sau:


 Tiêu chí so sánhThuê Nhân viên pháp chế / phòng pháp chế Thuê Công ty luật chuyên nghiệp
Chuyên mônNhân viên pháp chế hoặc bộ phận pháp chế kiêm nhiệm nhiều lĩnh vưc bao gồm cả pháp lý - hành chính văn phòng, mang tính tổng hợp, chuyên môn không sâu và hạn chế tính thực tế.Được tổ chức theo nhiều mảng dịch vụ chuyên biệt và được thực hiện bởi các Luật sư hành nghề theo từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt. Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ một cách chuyên sâu, sát thực tế.
Chi phíCông ty phải trả lương cố định và các chi phí phúc lợi liên quan tới người lao động, bố trí chỗ ngồi làm việc, thiết bị văn phòng, ...Không phải trả lương và các chi phí cho người lao động, không mất diện tích văn phòng, không phải trang bị thiết bị làm việc, chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí thấp hơn nhiều chi phí cho một nhân viên hay bộ phận pháp chế thuộc công ty