DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG


* Tư vấn về chính sách và các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản / dự án xây dựng; 

* Đánh giá khả năng chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền đối với những dự án bất động sản dự án xây dựng; đề xuất những giải pháp, cách thức để đạt được sự chấp thuận;

* Tư vấn về loại hình doanh nghiệp, phương thức hợp tác để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản / dự án xây dựng;

* Thực hiện đăng ký, xin cấp phép và chuyển nhượng các Dự án bất động sản / Dự án xây dựng.