DỊCH VỤ‎ > ‎

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU (THƯƠNG HIỆU)

Nhãn hiệu (hay theo cách gọi thông thường là thương hiệu) là tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp, tuy nhiên, tài sản đó chỉ được an toàn và thực sự có giá trị khi được bảo hộ bởi nhà nước thông qua thủ tục đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Văn bằng bảo hộ. Sau đây là các bước cần thiết để tiến hành đăng ký bảo hộ một nhãn hiệu.

Bước 1: Thiết kế Nhãn hiệu.

Tại bước này, việc thiết kế nhãn hiệu bao gồm cả việc đặt tên nhãn hiệu (đối với nhãn hiệu là tên gọi phát âm được) và thiết kế biểu tượng - logo (đối với nhãn hiệu là hình ảnh, kiểu dáng). Nhãn hiệu được thiết kế đương nhiên phải đảm bảo phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp, tuy nhiên có điểm phải lưu ý là doanh nghiệp phải yêu cầu nhà thiết kế đảm bảo rằng nhãn hiệu được thiết kế không được trùng hay gần giống với nhãn hiệu đã có và đã được bảo hộ; vì thế, phải có cam kết rõ ràng trong trường hợp nhãn hiệu đó không bảo hộ được vì lý do bị trùng hoặc gần giống đó.

Bước 2: Xác định phạm vi bảo hộ cho nhãn hiệu.

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu bao gồm phạm vi sản phẩm / dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh và  phạm vi quốc gia mà doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Đối với phạm vi sản phẩm / dịch vụ cần bảo hộ, việc lựa chọn lĩnh vực ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ và / hoặc các các sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh cũng cần phải được tiến hành theo đúng quy định với nội dung chính xác và phù hợp với nhu cầu hoạt động. Nếu không đảm bảo điều này thì phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có thể bị hẹp quá mức cần thiết nếu bị thiếu sản phẩm / dịch vụ hoặc bị quá rộng (thừa) dẫn tới lãng phí chi phí nếu sản phẩm / dịch vụ đăng ký nhiều quá mức cần thiết.

- Đối với phạm vi quốc gia cần bảo hộ thì xác định bảo hộ trong phạm vi Việt Nam hay tại các quốc gia khác ngoài Việt Nam.

Bước 3: Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu.

Tại bước này, nhãn hiệu cần phải được đánh giá và tra cứu bởi người có chuyên môn về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc đánh giá và tra cứu để nhằm loại trừ hoặc chỉnh sửa các dấu hiệu hoặc chi tiết của nhãn hiệu có thể dẫn tới nhãn hiệu không đảm bảo yêu cầu của pháp luật để được bảo hộ. Hoặc, việc đánh giá của người có chuyên môn cũng giúp cho doanh nghiệp nhiều giải pháp để có thể đăng ký được với phương án đăng ký bảo hộ tối ưu nhất.

Nội dung tra cứu là việc đánh giá có hay không về khả năng bị trùng hoặc tương tự về hình thức nhãn hiệu và sản phẩm / dịch vụ của nhãn hiệu với nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ của Việt Nam hoặc của nước ngoài đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Bước 4: Soạn thảo, thiết lập hồ sơ.

Sau khi có kết quả đánh giá và tra cứu khả quan về khả năng cao được bảo hộ của nhãn hiệu là bước soạn thảo, thiết lập hồ sơ đăng ký. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần phải được soạn thảo và thiết lập đúng với quy định, nếu có sai sót có thể bị trả lại nên sẽ mất thêm khoảng thời gian khá dài để nộp lại hồ sơ. Hồ sơ có các nội dung chính sau: Mẫu nhãn hiệu, Tờ khai theo mẫu quy định, tài liệu chứng minh chủ sở hữu,....

Bước 5: Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ đăng ký bảo hộ.

Hồ sơ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ và được xem xét thẩm định trong thời hạn khoảng 12 tháng. Trong thời gian đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có các văn bản phản hồi như: Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, thông bao sửa đổi hồ sơ, thông báo nộp lệ phí cấp văn bằng,... và cuối cùng là Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ). Hồ sơ đăng ký có thể không hoặc phải sửa đổi bổ sung ít hay nhiều tùy thuộc vào tính hợp pháp của hồ sơ được soạn thảo, thiết lập trước đó có đảm bảo hay không.

Bước 6: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.

Tại bước này, nếu kết quả thẩm định đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký thì phải nộp lệ phí theo quy định. Sau khoảng 01 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ký cấp văn bằng bảo hộ và gửi tới doanh nghiệp, kết thúc quá trình đăng ký bảo hộ. Thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm, được gia hạn vô thời hạn, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn cần phải nộp phí gia hạn trước thời điểm văn bằng bảo hộ hết thời hạn hiệu lực 10 năm.

TƯ VẤN BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

0947 40 09 05   -  091 237 4444