DỊCH VỤ‎ > ‎

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH


Tranh chấp kinh doanh thường ảnh hưởng lớn tới tên tuổi, uy tín của Doanh nghiệp trước khách hàng của họ. Do vậy, mọi phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh được áp dụng cần phải hướng tới giảm tối thiểu các ảnh hưởng trên. Đối với các Luật sư của chúng tôi, họ không chỉ coi đó là phương thức giải quyết tốt nhất mà còn là mục tiêu bắt buộc phải đạt được trong quá trình xử lý vụ việc của Khách hàng. Ở khía cạnh này, các dịch vụ của chúng tôi gồm:

 

* Giải quyết tranh chấp Kinh doanh, Đầu tư, Dân sự

* Xác minh, điều tra, lập hồ sơ giải quyết tranh chấp

* Tư vấn phương án khả thi để giải quyết tranh chấp

* Đại diện pháp lý giải quyết tranh chấp