DỊCH VỤ‎ > ‎

GIẤY PHÉP KINH DOANH


Giấy phép kinh doanh còn có tên gọi khác là Giấy phép con hay Giấy phép điều kiện là một công cụ hành chính của Chính phủ nhằm mục đích quản lý một hoạt động kinh doanh hay dân sự nào đó của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Hoạt động kinh doanh hay dân sự đó chỉ được coi là hợp pháp nếu có sự chấp thuận hay phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thông qua hình thức văn bản như Giấy phép, Giấy chứng nhận, Xác nhận, ... Sự am hiểu về thủ tục cấp phép, kinh nghiệm và các mối quan hệ sâu sắc giúp chúng tôi có lợi thế khi thực hiện dịch vụ xin giấy phép, như:


* Giấy phép kinh doanh dịch vụ Viễn thông

Giấy phép xuất khẩu lao động

Giấy phép kinh doanh Du lịch lữ hành Quốc tế

* Các loại giấy phép kinh doanh khác