DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN - TRANH TỤNG THU HỒI NỢ

Kinh doanh và vay nợ là mối quan hệ cộng sinh. Nên trong bất kỳ trường hợp nào, dịch vụ tư vấn và tranh tụng thu hồi nợ của chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu giúp các bên liên quan giải quyết các vấn đề liên quan tới nghĩa vụ thanh toán nợ theo cách thức đạt sự đồng thuận tối đa của các bên và phù hợp với quy định pháp luật. Ở khía cạnh này, các dịch vụ của chúng tôi gồm:


* Kiểm tra tính pháp lý của văn bản, hồ sơ xác lập nghĩa vụ thanh toán;

* Tư vấn đường lối giải quyết, bao gồm đường lối mềm dẻo và cứng rắng;

* Thay mặt xác minh, đàm phán với bên có nghĩa vụ thanh toán;

* Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

* Thay mặt khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền;

* Tham gia quá trình thi hành bản án.