DỊCH VỤ‎ > ‎

Tư vấn cấp phép thủ tục nhập khẩu phân phối phần mềmNhập khẩu và phân phối phần mềm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư để được thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối phần mềm.

Với kinh nghiệm đã từng thực hiện việc xin giấy phép cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, DAZPRO chắc chắn sẽ thu xếp thành công, kịp thời mọi yêu cầu xin cấp phép để nhà đầu tư có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.