DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI HÀNG HÓA FDI


Ở lĩnh vực này, dịch vụ pháp lý đầu tư của DAZPRO cung cấp cho Nhà đầu tư Trong nước và Nước ngoài gồm các khía cạnh sau đây:

* Tư vấn môi trường kinh doanh, chính sách và pháp luật về Bán lẻ;

* Tư vấn và lập dự án đầu tư về Bán lẻ;

* Tư vấn thành lập Doanh nghiệp kinh doanh Bán lẻ;

* Tư vấn hợp tác - liên kết đầu tư kinh doanh Bán lẻ;

* Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, mua lại sáp nhập doanh nghiệp Bán lẻ;

* Thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án Bán lẻ;

* Tư vấn chuyển nhượng dự án Bán lẻ;

* Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư hoăc mua lại dự án Bán lẻ;

* Dịch vụ pháp lý về Môi trường, Lao động, thuế, vốn, quản trị nội bộ doanh nghiệp;

* Giải quyết các tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh Bán lẻ;

* Các dịch vụ pháp lý liên quan khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.