XIN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


- Tư vấn tổng thể các vấn đề pháp lý về ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn phương án và thu xếp các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Thực hiện thủ tục xin ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.