DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Tư vấn dự án đầu tư là lĩnh vực phức tạp có quy mô và khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhà tư vấn không chỉ am tường chuyên môn pháp lý mà còn rành rẽ về đường hướng triển khai thực tế, hay như những mối quan hệ cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công và hiệu quả dịch vụ đối với Khách hàng. Ở lĩnh vực này, dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể giúp Quý khách hàng:


Lập dự án đầu tư

* Tư vấn và thực hiện thủ tục Dự án đầu tư

Giới thiệu địa điểm đầu tư và thu xếp thuê mặt bằng dự án

* Kết nối đối tác hợp tác đầu tư dự án

Tư vấn Hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT