GIỚI THIỆU VÀ THU XẾP THUÊ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN


- Cung cấp thông tin và giới thiệu về địa điểm đầu tư đang có nhu cầu thu hút nhà đầu tư;

- Thu xếp điều kiện pháp lý cần thiết để tiến hành việc thương thảo thuê mặt bằng dự án;

- Tham gia giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án;

- Thực hiện các thủ tục về giao đất, thuê đất thực hiện dự án và các thủ tục pháp lý khác tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.