KẾT NỐI ĐỐI TÁC HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN


- Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác đầu tư theo tiêu chí của bên mời đầu tư;

- Giới thiệu, cung cấp thông tin về đối tác hợp tác đầu tư tiềm năng, khả thi;

- Tham gia thương thảo, đàm phán quá trình hợp tác đầu tư tới khi thành công;

- Tư vấn và soạn thảo, đàm phán các thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về hợp tác đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.