TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC DỰ ÁN


- Tư vấn các nội dung pháp lý, chính sách thuế, cũng như các thủ tục liên quan dự án;

- Tư vấn và thu xếp các điều kiện cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý đối với dự án;

- Đại diện thực hiện các giao dịch cần thiết để xúc tiến thực hiện các thủ tục dự án;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan dự án tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.