DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN GIẢI TRÌNH TRÁCH NHIỆM VỀ CHUYỂN GIÁ CỦA DN FDI


Với sự am tường về chính sách thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài, năng lực giải quyết các vấn đề trách nhiệm tài chính về thuế, đặc biệt là khía cạnh chuyển giá, kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ cần thiết, chúng tôi có thể thay mặt khách hàng:

* Giải trình, chứng minh tính đúng đắn của hồ sơ;

* Đề xuất phương án giảm thiểu tổn thất từ các trách nhiệm phát sinh.

* Khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền;

* Đại diện giải quyết các tranh chấp khác.