DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG KINH DOANH


Tư vấn Hợp đồng kinh doanh là một trong các dịch vụ căn bản của chúng tôi, nhằm giúp Khách hàng thực hiện thành công các giao dịch kinh doanh, nhưng quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính an toàn trong các thỏa thuận giữa các bên. Các Luật sư của chúng tôi không chỉ chuyên sâu về pháp luật hợp đồng, nghệ thuật soạn thảo, mà còn am tường sâu sắc các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt. Điều này giúp dịch vụ của chúng tôi luôn đạt được sự tin tưởng cao nhất của các Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Các loại hợp đồng mà chúng tôi thường tư vấn là: Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng Hợp tác liên doanh Đầu tư, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng mua bán Doanh nghiệp, Hợp đồng đại lý, phân phối, ...

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi gồm các khía cạnh:


* Tư vấn các quy định pháp lý liên quan hợp đồng

* Đề xuất đường lối thiết lập hợp đồng nhằm đạt sự đồng thuận cao nhất của các bên

* Soạn thảo hợp đồng

* Tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

* Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.