DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN LUẬT CHO CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (XKLĐ)

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (hay còn gọi là xuất khẩu lao động - XKLĐ) là lĩnh vực dịch vụ đặc thù có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có nhiều rủi ro. Bởi vậy, về phía luật pháp và cơ quan quản lý nhà nước là Bộ lao động và Cục quản lý lao động ngoài nước đã có những biện pháp hết sức chặt chẽ cũng như những chế tài xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra lành mạnh, quyền và trách nhiệm của người lao động cũng như của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này được đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước người lao động đến làm việc.

Về phía doanh nghiệp hoạt động XKLĐ, lĩnh vực dịch vụ về XKLĐ mang lại nhiều cơ hội lâu dài, nhưng cũng gặp không ít khó khăn bởi đối tượng phục vụ là con người - người lao động, phạm vi dịch vụ liên quốc gia nên chịu áp lực quản lý và tuân thủ pháp luật cả trong nước lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam hiện tại về XKLĐ cũng chưa đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan tới XKLĐ cũng là yếu tố tạo thêm nhiều rủi ro trong lĩnh vực này.

Hiểu biết sâu sắc về những vấn đề mà Công ty XKLĐ gặp phải là cơ sở để chúng tôi xây dựng gói dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên biệt liên quan các thị trường XKLĐ như Nhật Bản, Đài Loan,... cho Công ty hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ, gồm các gói dịch vụ sau đây:

* Gói tư vấn pháp luật thường xuyên hàng tháng về xuất khẩu lao động và hoạt động của công ty, bao gồm:

- Giải đáp các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày của công ty;

- Giải đáp các thắc mắc của người lao động về pháp luật và chính sách của công ty XKLĐ;

Cung cấp, cập nhật thông tin, chính sách và tài liệu pháp lý về XKLĐ;

- Kiểm tra, hiệu chỉnh tính pháp lý của văn bản do công ty phát hành;

- Tham gia cho ý kiến pháp lý trong các cuộc họp nội bộ, đàm phán ký kết hợp đồng.

* Gói soạn thảo, kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hợp đồng, văn bản giao dịch về XKLĐ của công ty, bao gồm:

- Soạn thảo mới hệ thống văn bản, biểu mẫu phục vụ cho hoạt động dịch vụ XKLĐ đối với công ty mới hoạt động;

- Rà soát, hiệu chỉnh, hệ thống hóa các văn bản, biểu mẫu, quy trình nội bộ đối với công ty đang hoạt động;

- Tham gia thiết kế chính sách, quy chế, nội quy của công ty.

* Gói làm chứng văn bản pháp lý - giao dịch giữa Công ty XKLĐ với người lao động và các bên liên quan, gồm có:

- Làm chứng hợp đồng dịch vụ XKLĐ;

- Làm chứng hợp đồng bảo lãnh đi XKLĐ;

- Làm chứng các văn bản thỏa thuận, cam kết mang tính pháp lý.

* Gói tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa công ty với người lao động hoặc với các bên liên quan về XKLĐ, gồm có:

- Đại diện giải quyết các việc khiếu nại của người lao động hoặc các bên liên quan;

- Đại diện giải quyết việc người lao động bỏ trốn hoặc vi phạm hợp đồng dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Đại diện giải trình quyền, trách nhiệm hợp pháp của công ty với cơ quan quản lý nhà nước hoặc các cơ quan liên quan.

* Gói thay mặt doanh nghiệp giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính với Cơ quan quản lý nhà nước về XKLĐ, bao gồm:

- Thủ tục Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động;

- Thủ tục Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Thủ tục cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động XKLĐ;

- Thủ tục cấp mới giấy phép XKLĐ.

- Thủ tục đăng ký cấp phép đưa lao động đi làm việc theo dự án, công trình ở nước ngoài;

- Thủ tục giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của công ty, người lao động liên quan công ty với cơ quan nhà nước.