DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN LUẬT XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luật xuất khẩu lao động, khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và người đi xuất khẩu lao động. Các khía cạnh dịch vụ tư vấn luật về xuất khẩu lao động của chúng tôi gồm những nội dung sau:

* Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

* Tư vấn và hoàn tất thủ tục xin giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động;

* Tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan tới xuất khẩu lao động;

* Tư vấn và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp hoạt động XKLĐ;

* Tư vấn và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động;VĂN BẢN LUẬT XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG