DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN


Ở khía cạnh này, chúng tôi có, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tư vấn và những mối quan hệ cần thiết để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Bên mua dự án cũng như của bên bán dự án đối với các dự án bất động sản, khoáng sản, thủy điện. Công việc của chúng tôi gồm:


* Thẩm tra, đánh giá về tính trạng dự án, công ty bên bán cho bên mua;

* Tư vấn các cơ hội cũng như cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra cho bên mua;

* Thu xếp đàm phán, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục pháp lý cho bên mua và bên bán;

* Giới thiệu, kết nối mua bán dự án giữa bên bán và bên mua.