DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CÔNG TY (M&A)


Tư vấn Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp (M&A) là hoạt động tư vấn phức tạp, liên quan nhiều khía cạnh mang tính chuyên ngành. Tuy nhiên, trong một thương vụ mua bán hay sáp nhập, vai trò của Luật sư giống như kiến trúc sư của cả thương vụ, tham gia đóng vai trò định hướng, phân bổ, điều phối các nguồn lực khác nhau để việc thực hiện giao dịch Mua bán hay Sáp nhập diễn ra thành công và hợp pháp. Trong lĩnh vực này, dịch vụ tư vấn M&A của chúng tôi thường diễn ra ở các khía cạnh sau:


* Lập Báo cáo tư vấn nghiên cứu khả thi của giao dịch M&A

* Tham gia tư vấn và hoàn tất thủ tục M&A

* Cung cấp dịch vụ pháp  lý hậu M&A

* Giới thiệu đối tác có nhu cầu M&A