DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


Nhượng quyền thương mại (franchising) đang là phương thức kinh doanh phát triển mạnh tại Việt Nam. Với ưu thế kinh doanh theo một hệ thống có sẵn và đã được kiểm chứng hiệu quả, thì nhượng quyền thương mại là sự lựa chọn hàng đầu để đầu tư vốn và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh. Ở góc độ tư vấn pháp lý về nhượng quyền, Luật sư sẽ giúp các bên hiểu rõ các quy định của pháp luật nhượng quyền và thiết lập các văn bản pháp lý cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoạt động nhượng quyền được diễn ra hợp pháp. Cụ thể là:

* Tư vấn các điều kiện, thủ tục pháp lý để được nhượng quyền hoặc nhận nhượng quyền;

* Tư vấn các thuận lợi cũng như các rủi ro cần biết trên cơ sở điều kiện của các bên tham gia;

* Tư vấn lựa chọn hình thức và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

* Thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý về nhượng quyền tại Việt Nam;

* Tham gia kiểm soát quá trình thực hiện triển khai hợp đồng nhượng quyền;

* Giải quyết các tranh chấp liên quan hợp đồng nhượng quyền.

* Đăng ký, chuyển nhượng, gia hạn nhãn hiệu (thương hiệu) nhượng quyền.