DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ


Thuế là vấn đề căn bản trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, việc vận dụng hiệu quả các quy định pháp luật về thuế mang lại lợi ích rất đáng kể cho doanh nghiệp. Với đội ngũ các chuyên gia tư vấn thuế nhiều năng lực của chúng tôi hy vọng sẽ giúp Quý khách hàng tối đa hóa mục tiêu lợi nhuận cũng như loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ các vấn đề về thuế trong suốt quá trình hoạt động. Giải pháp tư vấn thuế của chúng tôi tập trung ở các khía cạnh sau:


* Tư vấn các chính sách pháp luật thuế liên quan doanh nghiệp

* Lập báo cáo tư vấn tổng thể về Thuế cho Dự án

* Tư vấn pháp luật Thuế Nhà thầu nước ngoài

* Đại diện giải trình, khiếu nại nghĩa vụ về Thuế