DỊCH VỤ‎ > ‎

DỊCH VỤ PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Sử dụng dịch vụ pháp luật thường xuyên được đánh giá là giải pháp cung cấp dịch vụ mang lại hiệu quả kịp thời, linh hoạt và tiết kiệm cho Khách hàng. Thông qua việc sử dụng gói dịch vụ này, Luật sư của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng trực tiếp, tức thời các yêu cầu dịch vụ của Khách hàng như giải đáp thắc mắc, cho ý kiến nội dung văn bản pháp lý, tham gia đàm phán hợp đồng, cập nhật thông tin - văn bản pháp lý,... Một số khía cạnh của dịch vụ tư vấn luật thường xuyên của chúng tôi là:


* Giải đáp pháp luật thường xuyên

* Tham gia đàm phán giao dịch

* Hiệu chỉnh văn bản pháp lý

* Cung cấp văn bản, thông tin, tài liệu pháp lý